Vítejte na stránkách Okresní hospodářské komory Klatovy,
která byla zřízena na základě zákona 301/1992 Sb. dne 9. července 1993. Je zapsána v obchodním rehstříku, vedeným u Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 2782.

  Podporujeme rozvoj podnikání nejen v okrese Klatovy.
S partnery z Bavorska a municipalitami pracujeme na vytváření společného přeshraničního hospodářského prostoru.
Jsme jediným sociálním partnerem v ČR mimo úřady práce v programu EURES-T.
VYUŽIJTE NAŠICH PROEXPORTNÍCH, PORADENSKÝCH, VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB! JSME ZDE PRO VÁS.

Informační místo pro podnikatele (InMP)


OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KLATOVY získala akreditaci na regionální informační místo pro podnikatele a od r. 2004 do r. 2006 jsme poskytovali služby i na expozituře Informačního místa pro podnikatele v Sušici.


V současné době provozujeme pouze regionální informační místo pro podnikatele (RM) a to na úřadu Okresní hospodářské komory v Klatovech.

Poskytujeme bezplatné služby a informace v těchto oblastech:

• všeobecné informace o podmínkách, resp. změnách podnikatelského prostředí v rámci EU a jednotného evropského trhu
• česká legislativa pro podnikatele — po vstupu do EU
• informace o programech podpory malých a středních podnikatelů na regionální a celostátní úrovni
• přehled o možnostech financování podnikatelské činnosti z podpůrných programů
• individuální konzultace k problematice EU
• nabídky a poptávky v tuzemsku a v zahraničí
• nabídka vzdělávacích programů
• poradenství související s podporami MSP
• možnost zajištění živnostenských listů a koncesních listin
• celní poradenství, poradenství INTRASTAT


 

 

 

 


 

 

Rychlé odkazy