Vítejte na stránkách Okresní hospodářské komory Klatovy,
která byla zřízena na základě zákona 301/1992 Sb. dne 9. července 1993. Je zapsána v obchodním rehstříku, vedeným u Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 2782.

  Podporujeme rozvoj podnikání nejen v okrese Klatovy.
S partnery z Bavorska a municipalitami pracujeme na vytváření společného přeshraničního hospodářského prostoru.
Jsme jediným sociálním partnerem v ČR mimo úřady práce v programu EURES-T.
VYUŽIJTE NAŠICH PROEXPORTNÍCH, PORADENSKÝCH, VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB! JSME ZDE PRO VÁS.

KARNET ATA

Umožníme vám snadný vývoz vašeho zboží do zahraničí. Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách v sedmdesáti zemích světa.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KARNETECH ATA
Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýz-kumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách ve zhruba šedesáti zemích světa.Komu je určen
Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí.

Co přináší
Karnet ATA spoří finance a čas při celních operacích.
  • šetří finanční prostředky a čas (skutečná úspora se odhaduje nejméně na 1 % hodnoty zboží krytého karnetem ATA, při dočasném vývozu a dovozu zboží krytého karnetem ATA se neskládá v zemi dočasného dovozu celní jistota v devizách)
  • zajišťuje rychlé celní odbavení
  • zajišťuje snadnou manipulaci s vyváženým zbožím
Do států EVROPSKÉ UNIE  se karnety ATA NEVYSTAVUJÍ.

Ceník
Cena produktu je od 4500 Kč.
 
Vystavení karnetů ATA
Hodnota zboží v Kč:
POPLATEK
od
do
0,00
150 000,00
4 500,00
150 001,00
250 000,00
5 500,00
250 001,00
500 000,00
6 500,00
500 001,00
750 000,00
8 500,00
750 001,00
1 000 000,00
10 000,00
1 000 001,00
2 500 000,00
12 000,00
2 500 001,00
4 000 000,00
14 000,00
4 000 001,00
5 000 000,00
15 000,00

 
Platnost ceníku od 1.1.2010. Kompletní ceník HK ČR naleznete v přiloženém souboru.

Rychlé odkazy