Vítejte na stránkách Okresní hospodářské komory Klatovy,
která byla zřízena na základě zákona 301/1992 Sb. dne 9. července 1993. Je zapsána v obchodním rehstříku, vedeným u Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 2782.

  Podporujeme rozvoj podnikání nejen v okrese Klatovy.
S partnery z Bavorska a municipalitami pracujeme na vytváření společného přeshraničního hospodářského prostoru.
Jsme jediným sociálním partnerem v ČR mimo úřady práce v programu EURES-T.
VYUŽIJTE NAŠICH PROEXPORTNÍCH, PORADENSKÝCH, VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB! JSME ZDE PRO VÁS.

Poslání OHK Klatovy

Okresní hospodářská komora Klatovy vznikla v červenci 1993, zapsaná v obchodní rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl A., vložka 2782.

Předmět podnikání – podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů okresní hospodářské komory.

Je respektovaným servisním místem pro podnikatele regionu.

Hospodářská komora České republiky je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v České republice a je neodmyslitelnou součástí národního hospodářského života. Chrání zájmy svých členů – malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR.

Bližší představení Okresní hospodářské komory Klatovy v rámci našeho regionu naleznete zde.

Rychlé odkazy