Vítejte na stránkách Okresní hospodářské komory Klatovy,
která byla zřízena na základě zákona 301/1992 Sb. dne 9. července 1993. Je zapsána v obchodním rehstříku, vedeným u Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 2782.

  Podporujeme rozvoj podnikání nejen v okrese Klatovy.
S partnery z Bavorska a municipalitami pracujeme na vytváření společného přeshraničního hospodářského prostoru.
Jsme jediným sociálním partnerem v ČR mimo úřady práce v programu EURES-T.
VYUŽIJTE NAŠICH PROEXPORTNÍCH, PORADENSKÝCH, VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB! JSME ZDE PRO VÁS.

Pozvánka na seminář FAKTURACE V PODMÍNKÁCH ROKU 2017 dne 13. 6. 2017

FAKTURACE V PODMÍNKÁCH ROKU 2017 1.vystavování účetních a daňových dokladů ( faktur) dle zák. předpisů: zákon o účetnictví zákon o DPH- typy dokladů cizí měny na dokladech, formy dokladů, zasílání dokladů náležitosti faktur z úč. hlediska a DPH opravy plnění a vystavování a přijímání opravných dokladů 2.novela PSP č.873 změny ve fakturaci s ohledem na novelu, změny u zálohových plnění, změny v DUZP, změny v opravných dokladech

 

Okresní hospodářská komora Klatovy,
člen ASOCIACE HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR JIHOZÁPAD
Vás srdečně zve na  seminář

FAKTURACE V PODMÍNKÁCH ROKU 2017
 
Termín: 13. června 2017 (úterý) od 9,00 hod. do 13,00 hod.    
 
Lektorka: ing. Helena Ludvíková, daňový poradce ev .č. 3569,certifikovaná účetní IFRS Č.1952,
                                                                     LEKTOR ISÚ A KCÚ PRAHA
ANOTACE:    FAKTURACE V PODMÍNKÁCH ROKU 2017
1.vystavování účetních a daňových dokladů ( faktur) dle zák. předpisů:
zákon o účetnictví
zákon o DPH- typy dokladů
cizí měny na dokladech, formy dokladů, zasílání dokladů
náležitosti faktur z úč. hlediska a DPH
opravy plnění a vystavování a přijímání opravných dokladů
2.novela PSP č.873
změny ve fakturaci s ohledem na novelu, změny u zálohových plnění, změny v DUZP,
změny v opravných dokladech
Místo konání: učebna společnosti Úhlava o. p. s. přístup z Plánické ulice čp. 174 Klatovy (vstup mezi  bývalým Dominikánským kostelem a Obchodní akademií KT, nebo z druhé strany z ulice Komenského).
Program:     8,45 - 9,00 hod.  prezence  9,00 – 14:00 odborná přednáška, diskuse   
Cena za jednu přednášku                                                1 400,- Kč  (vč. 21 % DPH)                            
 -  200,- Kč sleva pro členy OHK Klatovy, tj. na            1 200,-  Kč   ( vč. 21% DPH)   
Sleva 200,- Kč bude poskytnuta i členům jiných hospodářských komor a společenstev (cechů) registrovaných při Hospodářské komoře ČR v případě čestného prohlášení na přihlášce.                                                                                              
Platební podmínky: Vložné uhraďte na účet č. 1419989/0300 ČSOB Klatovy, v.s.1306.
Po uhrazení vložného Vám bude vystaven daňový doklad o zaplacení. Storno poplatek do 3 dnů před konáním akce činí 250,- Kč. Po tomto termínu se poplatek nevrací, lze však vyslat náhradníka.
Bližší informace a přihlášky: OHK Klatovy, tel.: 376 313 251, e-mail: ohk@ohkklatovy.cz.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 9. 6. 2017.  Prosíme o vyplnění IČ a DIČ.
Další semináře na www.ohkklatovy,.cz . OHK Klatovy je plátce DPH - CZ49194097.       
Za pořadatele: Ing. Alena Kolářová, ředitelka OHK Klatovy                                                                                                                                                                                                             
"   PŘIHLÁŠKA:             

Seminář  FAKTURACE V PODMÍNKÁCH ROKU 2017  VS 1306
 
Název firmy :
 
IČ/RČ:
 
 
DIČ:
 
Adresa
 
PSČ:
 
Jméno účastníků semináře :
Telefon
 
E-mail:
 

Potvrzujeme, že jsme se seznámili s podmínkami účasti, souhlasíme s nimi a z našeho účtu číslo :………………………… jsme zaplatili částku ………………Kč.
Čestně prohlašujeme, že jsme členy Okresní hospodářské komory Domažlice, Plzeň-jih, Plzeňsko (zaškrtněte)
 
V …………………………… dne …………………..   Razítko a podpis:

Rychlé odkazy